OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
SDB Bardejov - ASC SK
Páči sa mi:
1 2 3 4 5
Formačné stretko
kostol Sv. Anny
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Termíny na mesiac jún:

24.7. o 11:00 hod. Slávnostná sv. Omša v kostole Sv. Anny

Naši oslávenci v mesiaci júl:

6.7. meniny Patrik M.

10.7. narodeniny Peter Ž.

16.7. ńarodeniny Martina S.

18.7. narodeniny Dominik F. SDB

23.7. narodeniny Milka Š.

26.7. meniny Anna L.

31.7. narodeniny Jana Ž

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac jún:

Duchovná obnova:  23.6.2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 12.6. 2022 o 18.30 hod. Sv. Anna - Z R U Š E N Á! ! ! 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  10.6.2022 o 18.30 hod.  kostol Sv. Anny

skupina 2.JŽ:   10.6..2022 o 18.30 hod. kostol Sv. Anny

Téma na DO na mesiac jún:https://ascbardejov.wbl.sk/tema_CDS_jun2022.docx

Téma na FS na mesiac jún:https://ascbardejov.wbl.sk/tema FS_jun2022.docx

Naši oslávenci v mesiaci jún:

24.6. meniny Ján Ž.

26.6. narodeniny Eva J.

29.6. meniny  Peter V. SDB

29.6. meniny Peter L.

29.6. meniny Peter Žd.

29.6.meniny Peter Ža.

29.6.meniny Peter H.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac máj:

Duchovná obnova:  26.5.2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 8.5. 2022 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  6.5.2022 o 18.30 hod. 

skupina 2.JŽ:   6.5.2022 o 18.30 hod. 

Téma na DO na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/téma CDS_maj.docx

Téma na FS na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/téma FS_maj.docx

Naši oslávenci v mesiaci máj:

3.5. narodeniny Damián P

8.5. narodeniny Martin Ši.

10.5. narodeniny Peter Ža.

13.5. narodeniny Mária M.

22.5. meniny Júlia M.

28.5.meniny Viliam R. SDB

28.5. meniny Vilain Š.

29.5. narodeniny Marek Š.

31.5. narodeniny Andera P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac apríl:

Duchovná obnova:  13.4.2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 10.4. 2022 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  8.4.2022 o 18.00 hod. 

skupina 2.JŽ:   8.4.2022 o 18.00 hod. 

Téma na DO na mesiac apríl:

Téma na FS na mesiac apríl:

Naši oslávenci v mesiaci apríl:

7.4.. narodeniny Patrik M

7.4. narodeniny Vilam Š.

9.4. narodeniny Peter H.

25.4. meniny Marek P. SDB

25.4. meniny Marek Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac marec:

Duchovná obnova:  24.3.2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 13.3. 2022 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  11.3.2022 o 18.00 hod. 

skupina 2.JŽ:   11.3.2022 o 18.00 hod. 

Téma na DO na mesiac marec:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na CDS_marec.docx

Téma na FS na mesiac marec:

Naši oslávenci v mesiaci marec:

2.3. narodeniny Anna L.

7.3. meniny Tomáš J.

8.3. narodeniny Júlia M.

8.3. narodeniny Mária S.

18.3. narodeniny Ján Ž.

19.3. meniny Jozef S.

19.3 meniny Jozef S. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac február:

Duchovná obnova:  24.2..2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 13.2. 2022 o 18.30 hod. Sv. Anna

Výročná konferencia ASC: 19.2.2022 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  11.2.2022 o 18.00 hod. Sv. Anna

skupina 2.JŽ:   11.2.2022 o 18.00 hod. Sv. Anna

Téma na DO na mesiac február:

Téma na FS na mesiac február:

Naši oslávenci v mesiaci februári:

9.2. narodeniny Jozef S. SDB

17.2. meniny Milka Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac január:

Duchovná obnova:  27.1.2022 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 9.1.2022 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  7.1.2022 o 18.00 hod. Sv. Anna

skupina 2.JŽ:   7.1..2022 o 18.00 hod. Sv. Anna

Téma na DO na mesiac január:

Téma na FS na mesiac január:

Naši oslávenci v mesiaci január:

5.1. meniny Andrea P

20.1. narodeniny Marek P. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

Termíny na mesiac december:

Duchovná obnova:  23.12.2021 online

Moderovaná adorácia: 12.12.2021 o 18.30 hod. online

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  10.12.2021 o 18.30 hod. online

skupina 2.JŽ: 10.12.2021 o 18.30 hod. online

Téma na DO na mesiac december:

Téma na FS na mesiac december- HESLO na rok 2022: https://ascbardejov.wbl.sk/prezentacia-heslo2022.pdf

Naši oslávenci v mesiaci december:

15.12. narodeniny Peter V. SDB

22.12. narodeniny Milan B. SDB

24.12. meniny Eva J.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac november:

Duchovná obnova:  25.11. 2021 o 18.30 hod. kostol Sv. Anny

Moderovaná adorácia: 14.11.2021 o 18.30 hod. kostol Sv. Anny

Formačné stretko: 

17.11.2021 Jozefovský deň Hrabovec-Brezovka

skupina 1.PH:  12.11. 2021 Brezovka

skupina 2.JŽ: 12.11.2021 Brezovka

Téma na DO na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/SDC_november_2021.docx

Téma na FS na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/FS_november_2021.pptx

Naši oslávenci v mesiaci november:

10.11. narodeniny Sylvia Ž.

11.11 meniny 2 x Martin Š.

14.11. narodeniny + Katka Ž. 

22.11. narodeniny Peter L.

26.11. narodeniny Tomáš J.

26.11. narodeniny Marián O. SDB

26.11. meniny  Katarína Š.

26.11 meniny Katarína Ž.

27.11. meniny Milan B. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac október:

Duchovná obnova:  28.10. 2021 o 18.30 hod. kostol Sv. Anny

Moderovaná adorácia: 10.10.2021 o 18.30 hod. kostol Sv. Anny

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  8.10.2021 o 19.30hod. rod. Žarnovská (Polka)

skupina 2.JŽ: 8.102021 o 19.30 hod.  rod. Žarnovská (Pifo)

Téma na DO na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na CDS_október_2021.docx

Téma na FS na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/téman na FS_október_2021.pptx

Naši oslávenci v mesiaci október:

10.10. narodeniny Jozef S.

13.10. narodeniny Martin Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac september:

Duchovná obnova:  23.9.2021

Moderovaná adorácia:

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  18.9.2021 o 19.30hod. spoločné

skupina 2.JŽ: 18.9.2021 o 19.30 hod. spoločné

Téma na DO na mesiac september:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na DO_september_2021.docx

Téma na FS na mesiac september:https://ascbardejov.wbl.sk/prezentacia_sept_2021.pptx

Naši oslávenci v mesiaci september:

7.9. narodeniny Marcela P.

9.9. meniny Martina S.

12.9. meniny Mária M

12.9.. meniny Mária S.

20.9. narodeniny Marcela H.

26.9. meniny Damián P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac august:

Duchovná obnova: 7.8.2021 Brezovka

Naši oslávenci v mesiaci august:

1.8. narodeniny Katarína Š.

4.8. meniny Dominik F. SDB

15.8. meniny Marcela P.

15.8. meniny Marcela H

17.8. narodeniny Viliam R. SDB

21.8. meniny Jana Ž.

27.8. meniny Silvia Ž.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac júl:

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  

skupina 2.JŽ:  

Téma na DO na mesiac júl:

Téma na FS na mesiac júl:

Naši oslávenci v mesiaci júl:

6.7. meniny Partik M.

10.7. narodeniny Peter Ž.

16.7. narodeniny Martina S.

18.7. narodeniny Dominik F. SDB

23.7. narodeniny Milka Š

26.7. meniny Anna L.

26.7. meniny Anna Z

31.7. narodeniny Jana Ž.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac jún:

Duchovná obnova: 24.6.2021 o 18.30 hod. 

Moderovaná adorácia: 13.6. 2021 o 18.30 hod.

KONFERENCIA: 12.6.2021 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  11.6.2021 o 18.30 hod. Maťa Steranková

skupina 2.JŽ:  11.6.2021 o 18.30 hod. rod. Šidelská

Téma na DO na mesiac jún:https://ascbardejov.wbl.sk/tema na DO_jun_2021.docx

Téma na FS na mesiac júmn:https://ascbardejov.wbl.sk/tema na FS_jun_2021.docx

Prezentácia jún:https://ascbardejov.wbl.sk/FA_prezentacia_jun_2021.pptx

Naši oslávenci v mesiaci jún:

21.6. meniny Alojz_Luigi O. SDB

24.6. meniny Ján Ž.

26.6. narodeniny Eva J.

29.6. meniny Peter Ža.

29.6. meniny Peter V. SDB

29.6. meniny Peter Žd.

29.6. meniny Peter H.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac máj:

Duchovná obnova: 27.5.2021 o 18.30 hod. 

Moderovaná adorácia: 9.5 2020 o 18.30 hod.

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  On-line 21.5.2021 o 18.30 hod.

skupina 2.JŽ:  On-line 21.5.2021 o 18.30 hod.

Téma na DO na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/téma_máj_DO_2021.docx

Téma na FS na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/téma_máj_FS_2021.docx

Naši oslávenci v mesiaci máj:

3.5. narodeniny Damián P

8.5. narodeniny Martin Šid.

10.5.narodeminy Peter Ž.

13.5. narodeniny Mária M.

23.5. meniny Júlia M.

28.5. meniny Viliam R. SDB

28.5. meniny Viliam Š.

29.5. narodeniny Marek Š.

31.5. narodeniny Andrea P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac apríl:

Duchovná obnova: 29.4.2021 o 18.30 hod. 

Moderovaná adorácia: 18.4.2021 o 18.30 hod. kostol sv. ANNA

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  On-line 16.4.2021 o 18.30 hod.

skupina 2.JŽ:  On-line 16.4.2021 o 18.30 hod.

Téma na DO na mesiac apríl:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na DO_aplíl_2021.docx

Téma na FS na mesiac apríl:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na FS_aplíl_2021.docx

Naši oslávenci v mesiaci apríl:

7.4. narodeniny Viliam Š

7.4. narodeniny Patrik M.

9.4.. narodeniny Peter H.

25.4.meniny Marek P. SDB

25.4. meniny Marek Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac marec:

Duchovná obnova: 31.3.2021 o 18.30 hod. online

Moderovaná adorácia: 21.3.2021 o 18.30 hod. YouTube-kanál POBAVI 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  On-line 19.3.2021 o 18.30 hod.

skupina 2.JŽ:  On-line 19.3.2021 o 18.30 hod.

Téma na DO na mesiac marec:https://ascbardejov.wbl.sk/DO_téma na marec_2021.docx

Téma na FS na mesiac marec:https://ascbardejov.wbl.sk/FS_téma na marec_2021.docx

Naši oslávenci v mesiaci marec:

2.3. narodeniny Anna L.

7.3. meniny Tomáš J.

8.3. narodeniny Mária S.

8.3. narodeniny Júlia M.

18.3. narodeniny Ján Ž.

19.3. meniny Jozef S. SDB

19.3. meniny Jozef S.

25.3. meniny Marián O. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac február:

Duchovná obnova: 25.2.2021 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia: 14.2.2021 o 18.30 hod. YouTube-kanál POBAVI 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  On-line 12.2.2021 o 18.30 hod.

skupina 2.JŽ:  On-line 12.2.2021 o 18.30 hod.

Téma na DO na mesiac február:https://ascbardejov.wbl.sk/DO_tema_februar_2021.docx

Téma na FS na mesiac február:https://ascbardejov.wbl.sk/FS_tema_februar_2021.docx

Naši oslávenci v mesiaci február:

9.2. narodeniny Jozef S. SDB

17.2. meniny  Milka Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 link:   https://www.youtube.com/watch?v=XOyh-808Fh0

Termíny na mesiac január:

Duchovná obnova: 28.1.2021 o 18.30 hod.

Moderovaná adorácia:  

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  On-line 15.1 2021 o 18.30 hod.

skupina 2.JŽ:  On-line 15.1 2021 o 18.30 hod.

Téma na DO na mesiac január:https://ascbardejov.wbl.sk_téma na DO_Január_2021.docx

Téma na FS na mesiac január:

Naši oslávenci v mesiaci január:

5.1. meniny Andrea P.

20.1. narodeniny Marek P. SDB

27.1. narodeniny Alojz O. SDB " 90"

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac december:

Duchovná obnova: 23.12.2020 o 18.30 hod. ! ! ! Z R U Š E N Á ! ! ! 

Moderovaná adorácia: 13.12.2020 ! ! ! Z R U Š E N Á ! ! ! 

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 11.12.2020 o 18.30 hod. online

skupina 2.JŽ:  11.12.2020 o 18.30 hod.online

Téma na DO na mesiac december:https://ascbardejov.wbl.sk/téma na DO_december2020.docx

Téma na FS na mesiac december:

Naši oslávenci v mesiaci december:

15.12. narodeniny Peter V. SDB

22.12. narodeniny Milan B.SDB

24.12. meniny Eva J.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac november:

Duchovná obnova: 26.11.2020 online

Moderovaná adorácia:

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 6.11.2020 o 18.30 hod online

skupina 2.JŽ:  6.11.2020 o 18.30 online

Téma na DO na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/téma CDS_11_2020.docx

Téma na FS na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/534238844c4e82a21f9762c014e0fcef.pptx

 

Naši oslávenci v mesiaci november:

10.11. narodeniny Sylvia Ž.

11.11. meniny Martin Š. :-)

11.11. meniny Matrin Š. :-)

14.11. narodeniny Katka Ž.

22.11. narodeniny Peter L.

25.11. meniny Katarína Š.

25.11. meniny Katarína Ž.

26.11. narodeniny Marian O. SDB

26.11. narodeniny Tomáš J.

27.11. meniny Milan B. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

link na strenu pre rok 2021: https://www.saleziani.sk/heslo-2021

Termíny na mesiac október:

Duchovná obnova: 29.10.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Moderovaná adorácia: 11.10.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 9.10.2020 - Martin Šmilňak

skupina 2.JŽ:  9.10.2020 - rod. Strončeková

Téma na DO na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/CDS_október2020.docx

Téma na FS na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/FS_október2020.docx

 

Naši oslávenci v mesiaci október:

10.10. narodeniny Jozef S.

13.10. narodeniny Martin Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac september:

Duchovná obnova: 24.9.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Moderovaná adorácia: 27.9.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 18.9.2020

skupina 2.JŽ:  18.9.2020

Téma na DO na mesiac septenber:http://ascbardejov.CDS_september2020.docx

Téma na FS na mesiac september:https://ascbardejov.wbl.sk/FS_september.docx

Naši oslávenci v mesiaci september:

7.9. narodeniny Marcela P.

9.9. menniny Martina S.

12.9. meniny Mária S.

12.9. meniny Mária M.

20.9. narodeniny Marcela H.

26.9. meniny Damián P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Naši oslávenci v mesiaci august:

1.8. narodeniny Katarína Š. "40"

4.8. meniny Dominik F. SDB

15.8. meniny Marcela H.

15.8. meniny Marcela P.

17.8. narodeniny Vilian R. SDB

21.8. meniny Jana Ž.

27.8.meniny Sylvia Ž.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac júl:

Duchovná obnova: 25.7.2020 

Téma na DO na mesiac júl:

Téma na FS na mesiac júl:

Naši oslávenci v mesiaci júl:

6.7. meniny Patrik M.

10.7. narodeniny Peter Ž. "50"

16.7. narodeniny Martina S.

18.7. narodeniny Dominik F. SDB

23.7. narodeniny Milka Š.

26. 7. meniny Anna L.

31.7 narodeniny Janka Ž.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac jún:

Duchovná obnova: 25.6.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Moderovaná adorácia: 14.6.2020 o 18.30 hod. Sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 19.6. 2020 

skupina 2.JŽ:  19.6.2020

Téma na DO na mesiac jún:https://ascbardejov.wbl.sk/do_jun_2020.docx

Téma na FS na mesiac jún:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_jun_2020.docx

Naši oslávenci v mesiaci jún:

21.6. meniny don Alojz O.- Luigi SDB

23.6. narodeniny don Jozef K. SDB

24.6. meniny Ján Ž.

26.6. narodeniny Evka J.

29.6. meniny Peter Ždi.

29.6. meniny Peter Ža.

29.6. meniny Peter H.

29.6. meniny Peter L.

29.6. meniny don Peter V. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny na mesiac máj:

Duchovná obnova: 7.5.2020 18:00 hod Youtube- kanal pobavi:

   https://www.youtube.com/watch?v=Fr5WjfuLqpE

Formačné stretko: 

skupina 1.PH: 15.5. 2020 online :-)

skupina 2.JŽ:  15.5. 2020 online:-)

Téma na DO na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/do_maj_2020.pdf

Téma na FS na mesiac máj:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_maj_2020.doc

Príhovor hlavného predstaveného: 

Moderovaná adorácia: 3.5.2020 o 19.30 hod. online, na youtube: kanál "POBAVI"

Naši oslávenci v mesiaci máj:

3.5. narodeniny Damián P

8.5. narodeniny Martin Ši.

10.5. narodeniny Peter Ž.

13.5. narodeniny Mária M.

22.5. meniny Júlia M.

28.5 neminy Vilaim R. SDB

28.5. meniny Viliam Š.

29.5. narodeniny Marek Š.

31.5.narodeniny Andrea P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac apríl:

Duchovná obnova: 24.4.2020 individuálna doma, v duchu spoločne :-)

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  17.4.2020 individuálne doma :-)

skupina 2.JŽ:  17.4.2020 individuálne doma :-)

Moderovaná adorácia: nebude

téma na DO na mesiac apríl:https://ascbardejov.wbl.sk/DO_tema_april_2020.docx

téma na FS na mesiac apríl:https://ascbardejov.wbl.sk/FS-téma_apríl_2020.doc

pre potechu duše :https://ascbardejov.wbl.sk/list_z_rima.doc.

Naši oslávenci v mesiaci apríli:

7.4. narodeniny Patrik M.

7.4. narodeniny Vilo Š

9.4. narodeniny Peter H.

25.4. meniny Marek Š.

25.4. meniny Marek P. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac marec:

Duchovná obnova: 26.3.2020 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  21.3.- 22.3. Brezovka

skupina 2.JŽ:  21.3.- 22.3. Brezovka

Moderovaná adorácia: 15.3.2020 o 18:30 hod. kostok Sv. Anny 

téma na DO na mesiac marec:https://ascbardejov.wbl.sk/do_marec_2020.docx

téma na FS na mesiac marec:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_marec_2020.doc

Naši oslávenci v mesiaci marec:

2.3. narodeniny Anna L. "60"

7.3. meniny Tomáš J.

8.3. narodeniny Mária S.

8.3. narodeniny Júlia M.

18.3. narodeniny Ján Ž.

19.3. meniny Jozef S. SDB

19.3. meniny Jozef K. SDB

19.3. meniny Jozef S. 

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

Termíny na mesiac február:

Duchovná obnova: 27.2.2020 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  14.2.2020 o 18.30 hod. Katka a Janko Žarnovskí

skupina 2.JŽ:  14.2.2020 o 18.30 hod. rod. Šimcová

Moderovaná adorácia: 16.2.2020 o 18:30 hod. kostok Sv. Anny 

téma na DO na mesiac február:https://ascbardejov.wbl.sk/do_februar_2020.docx

téma na FS na mesiac február:

Naši oslávenci v mesiaci február:

 

9.2 narodeniny Jozef S. SDB

17.2. meniny Milka Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

 

Termíny na mesiac január:

Duchovná obnova: 30.1.2020 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.PH:  17.1.2020 o 18.30 hod. Martin Šmilňák

skupina 2.JŽ:  17.1.2020 o 18.30 hod. rod. Lihosithová

Moderovaná adorácia: 19.1.2020 o 18:30 hod. kostok Sv. Anny 

téma na DO na mesiac január:https://ascbardejov.wbl.sk/do_januar_2020.docx

téma na FS na mesiac január:

29.1.2020 "25" výročie vzniku strediska Saleziánov Spolupracovníkov v Bardejove

Naši oslávenci v januári:

 

5.1. meniny Andrea P.

20.1. narodeniny Marek P. SDB

27.1. narodeniny "Luigi" O. SDB

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac decembri:

Duchovná obnova: 28.11.2019 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.JŽ:  13.12.2019 o 18.30 hod. Milka Šolrýsová

skupina 2.PH:  13.12.2019 o 18.30 hod. rod. Ždiľová

Moderovaná adorácia: 23.12.2019 o 18:30 hod. sv. Anna

téma na DO na mesiac december:

téma na FS na mesiac december:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_december_19.docx

Naši oslávenci v decembri:

15.12. narodeniny Peter V. SDB

22.12. naredeniny Milan B. SDB

24.12. meniny Eva J. 

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

 

Termíny na mesiac november:

Duchovná obnova: 28.11.2019 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.JŽ:  15.11.2019 o 18.30 hod. rod. Petrovičová

skupina 2.PH:  15.11.2019 o 18.30 hod. rod. Šinaľová

Moderovaná adorácia: 17.11.2019 o 18:30 hod. sv. ANNA 

téma na DO na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/do_november_2019.docx

téma na FS na mesiac november:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_november_2019.docx

Naši oslávenci v novembri:

 

10.11. narodeniny Sylvia Ž.

11.11. meniny Martin Šmi.

11.11. meniny Martin Šid.

14.11. narodeniny Katarína Ž.

22.11. narodeniny Peter L.

25.11. meniny Katarína Ž.

25.11. meniny Katarína Š.

26.11. narodeniny Tomáš J.

27.11. meniny Milan B. SDB 

" Všetkým srdečne blahoželáme"

Termíny na mesiac október:

Duchovná obnova: 24.10.2019 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: 

skupina 1.JŽ:  11.10.2019 o 18.30 hod. rod. Harčarová

skupina 2.PH:  11.10.2019 o 18.30 hod. rod. Strončeková

Moderovaná adorácia: 13.10.2019 o 18:30 hod. sv. ANNA 

téma na DO na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/tema_do_oktober_19.docx

téma na FS na mesiac október:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_tema_oktober_19.docx

 

Naši oslávenci v októbri:

10.10. narodeniny Jozef S.

13.10. narodeniny Martin Š.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

Termíny na mesiac september:

Duchovná obnova: 26.9.2019 o 18.30 hod. sv. Anna

Formačné stretko: skupina VŠ + PŽ 13.9.2019 o 18.30 hod. Sv. Anna

Moderovaná adorácia: 15.9.2019 o 18:30 hod. sv. ANNA 

Príhovorom hlavného predstaveného: https://ascbardejov.wbl.sk/09_jezis_a_ukrizovani_tohto_sveta.docx

téma na DO na mesiac september:https://ascbardejov.wbl.sk/do_sep_2019.pdf

téma na FS na mesiac september:https://ascbardejov.wbl.sk/fs_tema_sep_2019.docx

Naši oslávenci v septembri:

7.9. narodeniny Marcela P.

12.9. meniny Mária S.

12.9. meniny Mária M.

20.9. narodeniny Marcela H.

26.9. meniny Damián P.

" Všetkým srdečne blahoželáme"

 

Predstavujeme novú miesto radu

2019-2021.

Ak sme veľkodušní k Pánu Bohu, Pán Boh sa vo veľkodušnosti nedá predbehnúť.

Členovia MR rady na obdobie  2019-2021:

Tomáš Juríček, Andrea Pangracová, Peter Harčar, Jana Žarnovská, don Viliam Riško.

Don Artime oznámíť meno nového svetového koordinátora ASC na ďalších 6 rokov. Po spoločenskom večernom programe, do ktorého sa ochotne zapojil, tesne po polnoci zo soboty na nedeľu 27.10 - 28.10, Don Artime menoval nového svetového koordinátora. Stal sa ním 56 ročný rodák z Neapola, Antonio Boccia, ktorý je od roku 2015 členom Svetovej rady ASC.

 

https://www.slovoplus.sk/volaju-ma-anka-kolesarova/

Záver kurzu " Manželské večery"

článok...https://ascbardejov.wbl.sk/mv__2_.docx

 

  MANŽELSKÉ VEČERY 2018  

Miesto konania: F&M Catering, Duklianska 15, 085 01 Bardejov, prevádzka UNIKOV  

V čase: (pondelok) od 18.00 do cca 21.00 hod.

Prihláška na kurz "Manželské večery" https://ascbardejov.wbl.sk/registracia_mv.doc

Vyplnenú prihlášku zašite na :

Kontakt:  mail: mvbardejov@gmail.com, tel: 091 461 145

 

 

 

 

Prihláška na kurz manželské večery: https://ascbardejov.wbl.sk/registracia_mv.doc

 

                             

Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude
v sobotu 30. septembra o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

Piatok 29. 9. 2017

20.00 Modlitbová vigília 
♦ Katedrála svätého Martina

Sobota 30. 9. 2017

9.30 Prípravný program 
♦ Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny

 10.30 Pontifikálna svätá omša blahorečenia 
♦ Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny
Svätej omši predsedá a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca Františka,
kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých
16.00 Slávnostný ceremoniál po blahorečení dona Titusa Zemana „Prekročil som hranicu“
♦ HANT Aréna, Bratislava

Nedeľa 1. 10. 2017

10.30 Ďakovná svätá omša za blahorečenie
♦ Vajnory, Nám. Titusa Zemana

 

Biskupi v pastierskom liste pozývajú na blahorečenie Titusa Zemana

(Bratislava, 3. septembra 2017) - V nedeľu 3. septembra sa v kostoloch čítal Pastiersky list biskupov Slovenska pri príležitosti blahorečenia slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana.

V týchto dňoch dostávame cenný dar na posilnenie našej viery. Dar, v ktorom sa ukrýva príklad odvahy, rozhodnosti a ochoty na službu blížnym. "Týmto darom je pre nás blahorečenie muža, ktorý dokázal, že na Božie povolanie je možné odpovedať aj v ťažkých časoch a za mimoriadne náročných okolností," píšu biskupi Slovenska.

"Kto môžete a vládzete, príďte osobne zažiť duchovnú radosť, povzbudenie aj posilu z tohto daru pre našu Cirkev. Chceme tam spoločne ďakovať, ale aj prosiť o príhovor dona Titusa za nové duchovné povolania, ktoré tak veľmi potrebujeme," prosia biskupi veriacich v pastierskom liste, ktorý pripravili pred blahorečením.

PLNÉ ZNENIE pastierskeho listu je možné nájsť TU

 

 

Zomrel jeden zo zakladateľov saleziánskeho diela  a Saleziánov Spolupracovníkov v Bardejove.

V nedeľu 22. januára predpoludním, na spomienku bl. Laury Vicuňovej, zomrel v Žiline salezián kňaz don Jozef Bližinský. Svoju dušu odovzdal Pánovi vo veku nedožitých 67 rokov života, 38 rokov rehoľných sľubov a 31 rokov kňazstva. Bol jedným z prvých, ktorí zakladali saleziánske dielo v Bardejove.

Don Jozef Bližinský sa narodil 6. marca 1950, vyrastal v Hažíne nad Cirochou. Saleziánov spoznal ešte za totality a po príprave zložil prvé rehoľné sľuby v Saleziánskej spoločnosti 4. februára 1979. Doživotné sľuby zložil potom 31. januára 1985 na fare v Dolnej Súči do rúk vtedajšieho provinciála dona Jozefa Kaisera. Napokon 21. februára 1986 v byte tajného biskupa otca Jána Chryzostoma Korca v Bratislave prijal kňazskú vysviacku. V roku 1987 sa presťahoval do Bardejova, kde potom po novembri ´89 začal pôsobiť ako salezián kňaz už aj oficiálne.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

Rozlúčka v saleziánskom dome v Žiline bude vo štvrtok popoludní o 15.00 hod. Pohrebné obrady a svätá omša v Bardejove budú v piatok o 14.00 v Bazilike sv. Egídia. Telo zosnulého spolubrata bude následne pochované na miestnom cintoríne sv. Anny

 

 

 

 

Manželské večery - najbližší termín spustenia 

 21.10.2016 do 9.12.2016

Miesto konania:

F&M Catering, Duklianska 15, 085 01 Bardejov, prevádzka UNIKOV  

V čase: (piatok) od 18.30 do cca 21.00 hod.

Prihláška na kurz "Manželské večery" https://ascbardejov.wbl.sk/registracia_mv.doc

Kontakt: , mail: mvbardejov@gmail.com

Telefón: 0911 461 145 Damián Petrovič

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

2013 05 15 deviatnikAko sa modlíme tento deviatnik?

1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.


Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov

– za rast vo viere
– za upevnenie rodín
– za nové duchovné povolania
– za vernosť zasvätených osôb
– za mladých, najmä chudobných
– za misionárov
– za šírenie evanjelia v médiách

link na deviatnik  https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_k_pmpk.doc

6. mája si pripomíname sviatok svätého Dominika Sávia

    Modlitba

   Svätý Dominik Savio, 
   pomôž nám spoznať Božiu lásku, 
   aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša 
   a zanechať hriech. Daj, aby sme sa 
   s pomocou Panny Márie naučili 
   plniť si svoje povinnosti, trpezlivo 
   zušľachťovať svoju povahu 
   a odvážne sa angažovať pre dobro 
   druhých. Nech takto objavíme spolu 
   s tebou pravú radosť a staneme sa 

   šťastnými tu i vo večnosti. Amen.   

 

Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni di Riva, neďaleko Chieri v provincii Turín.... 

krátky životopis...https://ascbardejov.wbl.sk/dominik_sa_narodil_2.docx

140. výročie založenia ASC.

 Provinciálna rada saleziánov spolupracovníkov na Slovensku pozýva všetkých členov v strediskách k spoločnému sláveniu svätej omše, obnove prísľubov a rodinnému agapé z príležitosti 140. výročia založenia nášho združenia.

Deviatnik na stiahnutie word...https://ascbardejov.wbl.sk/devdonbosco2016.doc

Deviatnik na stiahnutie pdf...https://ascbardejov.wbl.sk/devdonbosco2016.pdf

 

 

Výročná konferencia a voľby novej MR ASC v Bardejove

V nedeľu, 13. 12. 2015 popoludní, svätou omšou, ktorú celebroval don Anton Červeň, začali saleziáni spolupracovníci svoju výročnú konferenciu. Tá pokračovala po svätej omši v spoločenskej miestnosti v oratku...

celý článok...https://ascbardejov.wbl.sk/konferencia___vo__by_mr.docx 

Prísľuby Peťo a Marcela - ASC v Bardejove

Na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie, 8. decembra, Cirkev na celom svete začala sláviť Svätý rok Milosrdenstva. Saleziánska rodina v Bardejove mala ešte aj ďalší dôvod k radosti....

celý článok...https://ascbardejov.wbl.sk/pris__uby_peto_a_marcela.docx

Nová miestna rada na rok 2016 - 2019

 

 

   

Milá saleziánska rodina, blížia sa voľby do MR...don Bosco všetky vážne rozhodnutia premodlieval...a my žijeme v duchu don Bosca, takže ho nasledujme aj takýmto spôsobom....aby sme aj túto udalosť a rozhodnutie neuskutočnili bez Bozej pomoci.....

ihttps://ascbardejov.wbl.sk/triduum_k_jozefovi.docx

 

Don Boscova dvestovka po prvý krát

Narodeninová atmosféra zachvátila aj naše saleziánske mesto Bardejov, keď sme sa celá rodina stretli pri spoločnom slávení eucharistie v našom farskom kostole sv. Rodiny. O pätnástej sa rozospieval celý kostol na božiu oslavu za dar don Bosca, za jeho detstvo, jeho rodinu, povolanie, ktorého súčasťou môžme byť aj my. Omšu celebroval otec direktor, Anton Červeň, spolu s celou saleziánskou komunitou, ako vyvrcholenie trojdňovej prípravy, ktorá samotnej slávnosti predchádzala.

Počasie postrašilo organizátorov i účastníkov narodeninovej oslavy, no neodradilo priateľov don Bosca od spoločne stráveného popoludnia. Nechýbali atrakcie pre deti. Dosýta poskákali po nafukovacej šmykľavke, zahrali si aj živé kalčeto, zahrali si rôzne hry na stanoviskách, kde chceli pripraviť pekný darček.

Stanislav Hurbanič, sdb

 

Deväťdňové ranné a večerné úvahy o živote don Bosca pred jeho 200 – storočnicou...

Skladačka pre deti...https://ascbardejov.wbl.sk/db_skladacka.docx

úvaha pre dospelých- formát PDF: https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_uvahy_db_200.pdf

úvaha pre dospelých- formát Word:https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_uvahy_db_200.docx

úvaha pre deti - formát PDF: https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_db_200_deti.pdf

úvaha pre deti - formát Word: https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_db_200_deti.docx

200 Výročie narodenia Don Bosca

 

 

 

 

 

 

 

Podporme kauzu blahorečenia Mamy Margity

(Rím, Taliansko, 9. júla 2015) – Pápež František počas svojej návštevy Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov 21. júna, ktorú absolvoval pri príležitosti dvestoročnice, zdôraznil tak, ako mnoho jeho predchodcov, úlohu a centrálnosť Mamy Margity v živote a poslaní Svätca mladých.

Prvý aspekt, ktorý pápež František spomenul, bol spôsob, akým bol don Bosco schopný vychovávať mladých v citovej oblasti, „pretože mal mamu, ktorá robila to isté pre neho. Bola to dobrá matka, láskavá a silná. S veľkou láskou vychovávala jeho srdce. Nemôžete rozumieť donovi Boscovi bez Mamy Margity. Nie je to možné.“

Pápež sa pozerá na Mamu Margitu z aspektu milujúcej láskavosti a pozýva saleziánsku rodinu, aby si ju vzala za vzor. Hovorí: „Rozmýšľam, či pri výchove mladých dnes saleziáni a celá saleziánska rodina robí tak, ako táto veľká žena formovala srdce svojho syna. Chcel by som to zdôrazniť.“

Druhým bodom bolo silné pozvanie znovu prežiť tri lásky dona Bosca, jeho lásku k Márii, k Eucharistii a k pápežovi. Pápež František povedal, „Don Bosco miloval Cirkev, miloval Máriu a miloval svoju matku (...) Uvedomme si túto kombináciu: Cirkev ako matka, Mária, naša matka a Mama Margita, jeho matka.“ Táto poznámka pápeža Františka je dôležitá z pohľadu teológie. V nádhernej intuícii Jána Pavla II., v ktorej ale niet pochybnosti o absolútnom primáte Boha, na historickej úrovni „matka vždy prichádza prvá“. Z tohto dôvodu „Otec milostí chcel, aby vtelenie predišlo prijatie tej, ktorá bola predurčená byť matkou Jeho Syna,“ (LG 56). Z tohto dôvodu sa don Bosco naučil milovať, ako sám hovorí, ako člen Cirkvi, vďaka Mame Margite a nadprirodzenému zásahu Márie, ktorá mu bola daná Ježišom ako „Matka a Učiteľka“.

Blahorečenie Mamy Margity by prispelo k porozumeniu a posilneniu materskej dimenzie, ktorá je základom Božieho plánu vo všetkých jeho fázach a je kľúčová pre pochopenie reality výchovy.

 

Hlavný predstavený pozýva všetkých členov a skupiny saleziánskej rodiny do intenzívnejších modlitieb o Božiu milosť pre zázrak, ktorý je potrebný na otvorenie cesty pre blahorečenie mamy dona Bosca.
To znamená povzbudzovať modlitbu na príhovor ctihodnej Mamy Margity, rozširovaním jej obrázkov v rodinách, farnostiach, rehoľných domoch, duchovných centrách a nemocniciach a modliť sa za milosť zázraku. Podporovanie novény k Mame Margite môže byť obzvlášť efektívne. Zdôrazňovať by sme mali dve formačné časti: hodnotu vytrvalej modlitby v dôvere a hodnotu komunitnej modlitby. Ak poznáte prípady výnimočného významu, oznámte ich čo najskôr postulátorovi ( postulazione@sdb.org) spolu s relevantnou lekárskou dokumentáciou.

 

 

sv dominik savio

 

 
 

Dominik Savio 

Sv. Dominik Savio (1842 – 1857)

Sviatok: 6. mája

Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni di Riva, neďaleko Chieri v provincii Turín...

https://ascbardejov.wbl.sk/dominik_savio.docx

Ako spropagovať rodinu? Saleziánska rodina z Miletičovej to urobila vo videu

http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/januar_2015/ako-spropagovat-rodinu

 

 

Rady o manželstve, ktoré som potreboval počuť skôr

 

Nie som expert na vzťahy. To, že som si prešiel rozvodom, mi pomohlo vidieť veci inak, ako by som ich robil dnes. Až po 16 rokoch s mojou ženou, ktorú som stratil rozvodom, som prišiel na rady, ktoré píšem...pokračovanie tu... https://ascbardejov.wbl.sk/rady_o_manzelstve.docx

6.12.2014 Sv. Mikuláš, biskup  

- Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov

Emblém: biskupská berla, tri mešce peňazí. Krátky životopis tu...https://ascbardejov.wbl.sk/sv._mikulas.docx

Projekt   Apoštolského   Života - PAŽ

stačí kliknúť a si tam.
 

 

 

Odpustky v jubilejnom roku sv. Dona Bosca


 

Vatikán 18. augusta - Apoštolská penitenciária udelila veriacim možnosť získať odpustky počas slávenia Jubilejného roka dvojstoročnice narodenia sv. Dona Bosca od 16. augusta 2014 do 16. augusta 2015. Okrem ducha kajúcnosti a motivácie láskou sa v dekréte Apoštolskej penitenciárie požaduje nábožná účasť na ľubovoľnom posvätnom slávení ku cti sv. Jána Bosca, alebo aspoň zotrvanie v rozjímaní pred relikviou alebo obrazom svätca, zakončené Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Jána Bosca.

Odpustky, ktoré sa môžu aplikovať aj na zosnulých v očistci, možno získať 31. januára 2015, v deň Slávnosti sv. Jána Bosca, alebo 16. augusta 2015, ktorý je dňom 200. výročia svätcovho narodenia. Možno ich však získať aj vykonaním skupinovej púte do rodiska svätca na „Colle Don Bosco“ v Castelnuove alebo do Svätyne Panny Márie Pomocnice v Turíne. Tento chrám, kde spočívajú telesné pozostatky sv. Dona Bosca predstavuje hlavné duchovné centrum saleziánskej rodiny na celom svete a od roku 1911 nesie titul bazilika minor. 

Dnes zverejnený dekrét Apoštolskej penitenciárie uvádza aj zvyčajné podmienky pre získanie odpustkov: sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Tí, ktorým zdravotné prekážky alebo vek neumožňujú fyzickú účasť na slávení, môžu ich získať duchovným spojením sa so sláviacim alebo putujúcim spoločenstvom uvedenými modlitbami a obetovaním svojich utrpení.

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/18/odpustky_v_jubilejnom_roku_sv._dona_bosca/slo-820348
Vatikánskeho rozhlasu 

 

Téma pre Heslo 2015 – Ako don Bosco, s mladými, pre mladých

(ANS, Rím 30. jún 2014) – Povedať „don Bosco“ znamená povedať „mladí“. Je takmer nemožné predstaviť si príbeh tohto svätca bez mladých. Don Rua, jeho prvý nástupca, o ňom povedal: „Neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže...“ S opretím sa o túto skutočnosť don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca, oznámil tému svojho prvého Hesla (Strenny), určeného na rok dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Téma pramení priamo zo srdca poslania: „Ako don Bosco, s mladými, pre mladých“.

2014 06 30 ANS Heslo2015

Spoločenstvo saleziánskej rodiny nie je samo pre seba, nemá ani žiť smerom dovnútra, ale má byť darom v Cirkvi: saleziánska charizma je dar pre celú Cirkev, rovnako ako všetky iné charizmy, ktoré Duch Svätý ponúka pre poslanie evanjelizácie. Tak to pripomína aj pápež František v Evangelii Gaudium.

V predstavení Hesla don Ángel Fernández Artime pripomína, čo je zdrojom apoštolského dynamizmu, ktorý viedol dona Bosca a má viesť aj každého člena saleziánskej rodiny: zdrojom je pastoračná láska, ktorá má svoj základný vzor v Srdci Ježiša. V tomto obraze nachádza saleziánska výchovná činnosť, povolaná zapojiť sa do Božej drámy, svoj vzťažný bod.

Hlavný predstavený nalieha, aby saleziánska rodina dávala prednosť mladým, osobitne najchudobnejším, a aby odpovedala so sebe vlastným nasadením na pozvanie pápeža Františka – mať v srdci periférie: „Periféria je konštitučným prvkom našej saleziánskej DNA“. Povedať dnes „periféria“, znamená označiť „Severku našej navigácie“, lebo mladí – zdôrazňuje don Artime – sú „to špecifické v našej DNA saleziánskej charizmy“.

Modlitbový pochod 2014

Pozývam ťa na 13. ročník
Modlitbového pochodu zo stredu Slovenska do stredu Európy, ktorý bude obetovaný za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy.

Pochod sa uskutoční v dňoch 10. - 13. júla 2014.
Všetkých vás pozdravujem a prosím o modlitby za ozdravenie našej viery a morálnych postojov vychádzajúcich z viery. Slovensko a Európa to veľmi potrebujú. Slovensko a Európa znovu potrebujú odvážnych a jednoznačných mužov a ženy šíriacich kresťanskú vieru, akými boli naši vierozvestcovia.

Ak nebudeš môcť prísť putovať s nami, stačí, ak sa budeš modliť na požadovaný úmysel. Je viac tých, čo sa zapojili do modlitbového sprievodu a doma sa podľa možnosti denne modlia za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Pochod je len vonkajší stimulátor vnútornej zodpovednosti za národ a kontinent. Slovensko a Európa budú také, akí budeme my jednotlivci.

Treba nám rozhodne odmietnuť pokušenie, že my nie sme zodpovední za vieru a morálku na Slovensku a v Európe. Niekedy Boh cez deti, inokedy cez sluhov, otcov či matky pohol dejinami. Nezáleží na spoločenskom postavení, ale na viere v Boha a praktickej zodpovednosti za prostredie v užšom či širšom význame, ktoré  vplýva na nás a ktoré my môžme a máme kresťanský ovplyvňovať.

Jozef Gibala SDB        Mobil 0907 872 735    e-mail jozefgibala@gmail.com

 

Každodenná modlitba otca (zdroj cesta+)

Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi, privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru s Bohom. K tomu je ale potrebné, aby sa sami úpenlivo modlili každý deň k Otcovi, od ktorého pochádza každé otcovstvo na zemi. Preto od nás prijmite, milí otcovia, túto modlitbu, ktorú môžete používať vo svojich každodenných modlitbách.

Každodenná modlitba otca: https://ascbardejov.wbl.sk/kazdodenna_modlitba_otca....doc

Keď počúvate svoje dieťa...

imagePred pár mesiacmi som dostala od svojho otca mail. "Je mi ľúto, že som bol počas výchovy teba a tvojej sestry taký nesústredený. Je mi to veľmi ľúto. Verím, že ste vždy vedeli, ako veľmi vás ľúbim," napísal mi. Môj otec nenapísal detailne, čo konkrétne mu bolo ľúto - nemusel to robiť. Ja som to vedela. Ja si to pamätám. Ale pamätám si aj dačo viac.

Charakteristika zložiek saleziánskej rodiny vyberáme:

Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC)

 Turín 1876

 Hneď od začiatku oratória sa don Bosco obrátil na mnohé osoby, ktoré s ním spolupracovali. Ako roky plynuli, uvedomil si rozsiahlosť problému výchovy a potreby širokej siete spolupracovníkov. A tak sa rozhodol, že spojí všetkých svojich spolupracovníkov, tak laikov ako zasvätených, do autonómneho združenia. Jeho pravidlá schválila Svätá stolica v roku 1876.

 Pre don Bosca boli spolupracovníci „saleziánmi vo svete“, spoluzodpovední za to isté poslanie v rozličných sociálnych sférach a spojení rovnakým duchovným úsilím.

 Aktuálne Pravidlá apoštolského života vyjadrujú identitu spolupracovníkov v jej troch dimenziách: povolanie kresťana, laickosť, salezianita ako zdieľanie duchovných a pedagogických hodnôt dona Bosca v spôsobe života a práce.

  Saleziánov spolupracovníkov charakterizujú určité oblasti, v ktorých pôsobia podľa svojich osobných možností:

 <         rodina, v ktorej žijú výchovné vzťahy inšpirované Preventívnym systémom;

 <         škola a výchovné centrá, kam prinášajú pozornosť voči integrálnej výchove mladých;

 <         farnosť a oratórium, v ktorých spolupracujú pri animácii mládežníckych skupín;

 <         spoločenská komunikácia, aby budovali a hájili medzi ľuďmi kresťanské životné modely;

 <         politika, sociálne služby, dobrovoľníctvo, aby podporovali formáciu mladých a starostlivosť o ľudové vrstvy;

 <         svet práce, aby podnietili pozornosť voči osobe a solidarite.

 Rozhodnúť sa byť spolupracovníkom je otázkou povolania. Kto túži stať sa členom Združenia, zúčastňuje sa formačného programu, ktorý trvá dva roky.

 Združenie sa skladá z takmer 30 000 spolupracovníkov, ktorí žijú v krajinách, kde sú prítomní saleziáni či saleziánky.

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

https://ascbardejov.wbl.sk/deviatnik_k_pmpk.doc

DON BOSCO MEDZI NAMI v Bardejove

* príchod takto pred rokom    https://ascbardejov.wbl.sk/dbporoku.ppsx

Veľký týždeň so Svätým Otcom Františom:

https://ascbardejov.wbl.sk/sv.otec_frantisek.jpg

Novým hlavným predstaveným je provinciál z Argentíny

(Rím, Taliansko, 25. marca 2014) – „Zverujem sa Pánovi, prosím Pomocnicu a dona Bosca aby ma sprevádzali, opieram sa o bratskosť mojich spolubratov v kongregácie a vo viere prijímam.“ Týmito slovami don Ángel Fernández Artime, doteraz provinciál z Argentíny, prijal voľbu za desiateho nástupcu dona Bosca a hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti.

Don Ángel Fernandéz Artime má 53 rokov, narodil sa 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco, v Španielsku. Prvé sľuby zložil 3. septembra 1978, doživotné sľuby 17. júna 1984 v Santiago de Compostola, a za kňaza bol vysvätený 4. júla 1987 v meste León.

Pôvodom zo  španielskej provincie León bol delegátom pre pastoráciu mládeže, členom provinciálnej rady a provinciálnym vikárom, od roku 2000 na šesť rokov provinciálom. V roku 2009 bol menovaný za provinciála južnej argentínskej saleziánskej provincie. Tam poznal aj kardinála z Buenos Aires, dnešného pápeža Františka.

Blahoželáme a modlíme sa za nového otca saleziánskej rodiny, nástupcu dona Bosca.

Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez končí vo svojom úrade. Generálna kapitula bude voliť nového nástupcu dona Bosca. A preto je čas poďakovať. :-)

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom

buďte v nebi.“ (don Bosco)

image Novým provinciálom saleziánov je don Jozef Ižold

 

(Bratislava, 8. januára 2014) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku majú nového provinciála. Je ním PhLic. Jozef Ižold SDB. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez ho vymenoval na základe oboznámenia sa s mienkou spolubratov slovenskej provincie a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov a môže byť znovu potvrdený.

Don Jozef Ižold oslávi 30. januára 50 rokov, je 13 rokov kňazom. Ako provinciál bude ôsmym v histórii slovenskej provincie a prvým z generácie „ponovembrových“ saleziánov. Do úradu nastúpi v júni, keď skončí svoj šesťročný mandát doterajší provinciál don Karol Maník.

Krátky životopis: https://ascbardejov.wbl.sk/zivotopis_don_izold.doc

 

Slovensko možno bude mať onedlho nového svätca

https://ascbardejov.wbl.sk/slovensko_mozno_bude_mat_onedlho_noveho_svatca.doc

Nový spravodaj ASC https://ascbardejov.wbl.sk/spravodaj_2013_02.pdf

Link na foto - Don Bosco medzi nami. http://damian75.rajce.idnes.cz/Don_Bosco_v_Bardejove/

Kto má záujimavé fotky a chcel by sa podeliť, nech ich pošle mailom na petrovic3575@gmail.com alebo ma kontaktujte 0905 752 008.

Saleziáni Spolupracovníci si priamo pri Don Boscovi obnovili prísľub.