OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 ASC Slovakia

                                                                                 

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

stredisko BARDEJOV

Námestie sv. Rodiny 1

085 01 Bardejov

IČO: 00681393

DIČ: 2021633977

MAIL: ascbardejov@gmail.com

                                                                            

                        Bankové spojenie: SK36 8360 5207 0042 0268 8550