OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Manželské večery v BARDEJOVE ! ! ! 

Manželské večery sú pripravené a najbližší termín spustenia je 7.3.2022

Miesto konania:

F&M Catering, Duklianska 15, 085 01 Bardejov, prevádzka UNIKOV  

V čase: (pondelok) od 18.00 do cca 21.00 hod.

Prihláška na kurz "Manželské večery" https://ascbardejov.wbl.sk/registracia_mv.doc

Kontakt: mail: mvbardejov@gmail.com, tel: 091 461 145

Cena za kurz je 12,-€ /manžel. pár / večer

1. večer: téma: Vybudovať pevné základy

2.večer: téma: Umenie komunikácie

3.večer: téma: Rriešenie konfliktov

4.večer: téma: Sila odpustenia

5.večer: téma: Rodičia a svokrovci

6.večer: téma: Dobrý sex

7.večer: téma: Láska v akcii

8.večer: téma: Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?     

..........................................................................................................................................................              

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom

posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými

otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste

mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete

mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie

párov je plne rešpektované.

Manželské večery se dnes konajú vo viac ako 28 štátoch sveta. Veríme, že sa vám podarí nájsť kurz v cirkevnom spoločenstve v blízkosti vášho bydliska.

 

Kto kurz vytvoril ?

Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeovi v roku 1996. Leeovi pôsobia v Holy Trinity Brompton v Londýne,kde

vznikli tiež celosvetovo populárne kurzy Alfa. Leeovi žijú v manželstve viac ako 30 rokov a majú štyri

deti.

Na tému manželstva už prednášali mnoho tisícom párov, sú spoluautormi Knihy o manželstve, ktorá

se od jej vydania v roku 2000 predala v počte asi 100 000 výtlačkov. A sú taktiež autormi Knihy o

rodičovstve, ktorá bola vydaná v roku 2008. Kurz Manželské večery usporadúvajú v Holy Trinity

Brompton trikrát ročne s priemernou účasťou asi sto párov v každom cykle.

 

Komu je kurz určený ?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do

svojho vzťahu.

Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov.

Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky.

Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám

pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa

a k nájdeniu cesty spať.

I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, velmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz

vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.

 

Ako kurz prebieha ?

Večera – každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitost stráviť čas spolu ako pár alebo

s ďalšími pármi.

Príhovor – nasleduje vždy po večeri. Niektoré kurzy používajú na príhovory DVD, na iných kurzoch

vedúci príhovory prednesú sami.

Káva a čas na diskusiu – Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme se

vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hraje

hudba. Počas najdlhšieho cvičenia se podáva káva alebo čaj a zákusok.

 

Domáce cvičenia – na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do

ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš

prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma.

 

Témy jednotlivých večerov:

·   Vybudovať pevné základy

·   Umenie komunikácie

·   Riešenie konfliktov

·   Sila odpustenia

·   Rodičia a svokrovci

·   Dobrý sex

·   Láska v akcii

·   Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?

 

Manželské večery sú pripravené a najbližší termín spustenia je 22.2.2014 do 12.4.2014

Miesto konania:

F&M Catering, Duklianska 15, 085 01 Bardejov, prevádzka UNIKOV  

V čase: od 17.00 do cca 20.30 hod.

Prihláška na kurz "Manželské večery" https://ascbardejov.wbl.sk/registracia_mv.doc

Kontakt: , mail: ascbardejov@gmail.com

Časový harmonogram večrov a tém:

1. večer: 22.2. téma: Vybudovať pevné základy

2.večer:  1.3. téma: Umenie komunikácie

3.večer:  8.3. téma: Rriešenie konfliktov

4.večer: 15.3. téma: Sila odpustenia

5.večer: 22.3. téma: Rodičia a svokrovci

6.večer: 29.3. téma: Dobrý sex

7.večer:  5.4. téma: Láska v akcii

8.večer: 12.4. téma: Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?