OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Členovia aktuálnej Provinciálnej Rady pre roky 2018-2021

1. Peter Kvas -- provinciálny koordinátor ( koordinator.prasc @ gmail.com )

2. Katarína Pisarčíková --  radca pre formáciu ( formacia.prasc @gmail.com )

3. Stanislav Mihalovič -- sekretár ( sekretar.prasc@gmail.com )

4. Don Pavol Grach -- provinciálny delegát SDB  ( delegat.prasc@ gmail.com )

5. Sr. Helena Gúberová -- provinciálna delegátka FMA ( delegatka.prasc@ gmail.com )

6. Monika Kotulová -- radca pre formáciu ( formacia.prasc @ gmail.com )

7. Katarína Albertyová -- správca majetku ( ekonom.prasc @ gmail.com )

8. Mária Kropiľáková -- radca pre pastoráciu rodín ( rodiny.prasc@gmail.com )

9.  Andrej Havlík -- radca pre pastoráciu rodín ( rodiny.prasc@gmail.com )

10. Peter Kertys -- radca pre mládež ( mladez.prasc@ gmail.com )

11. Mária Čelková -- radca pre úsek saleziánskej rodiny ( interne.prasc @ gmail.com )

12. Peter Soroka -- zástupca koordinátora, radca pre média ( media.prasc @ gmail.com )