OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Zoznam členov strediska
 
SKUPINA č.2- zodpovedný: Jana Žarnovská
Lihosith Peter                Dlhá Lúka - Bardejov
Lihosithová Anna           Dlhá Lúka - Bardejov
Miháľ Patrik                    Bardejov
Michlíková Júlia             Harhaj okr. Bardejov
Strončeková Mária         Nemcovce okr. Bardejov
Stronček Jozef               Nemcovce okr. Bardejov
Šimco Marek                  Dlhá Lúka - Bardejov
Šinaľ Viliam                    Bardejov
Šidelská Katarína           Bardejov
Šidelský Martin               Bardejov
Žarnovská Jana              Bardejov
Žarnovský Peter             Bardejov
Ždiľová Sylvia                 Bardejov
Ždiľa Peter                      Bardejov
 
SKUPINA č.1:- zodpovedný: Peter Harčar
 
Harčar Peter                  Bardejov
Harčarová Marcela        Bardejov
Juríček Tomáš               Bardejovská Nová Ves
Juríčková Eva               Bardejovská Nová Ves
Maraková Mária            Dlhá Lúka - Bardejov
Pangracová Andrea      Bardejov
Petrovičová Marcela     Bardejov
Petrovič Damián           Bardejov
Steranková Martina      Bardejov
Šmilňak Martin             Bardejov
Šoltýsová Milka            Bardejov
Žarnovksý Ján              Bardejov
 + Žarnovská Katarína      Bardejov