OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Fond lásky

 

Mimoriadna akcia - variabilný symbol pre Haiti je: 777

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Láska znamená efektívnu snahu o dobro blížneho. A aj preto dostal fond meno – Fond lásky. Fond bude slúžiť na podporu tých bratov a sestier zo spolupracovníckych radov, ktorí majú krátkodobé alebo dlhodobejšie finančné problémy a potrebujú pomoc. Poskytnutá pomoc môže byť formou daru alebo pôžičky. Každoročne bude do fondu prevedená čiastka 20SKK/člen, získaná z príspevku do provinciálnej rady. Ľahkým matematickým úkonom zistíme, že je to okolo 16 tis. SKK. Je to čiastka malá alebo veľká? Rozhodnite vy! Svojou finančnou čiastkou môžete pomôcť niekomu z „našej“ rodiny, ktorý to veľmi potrebuje. Teraz je to „on“ nabudúce to môžem byť „ja“.

Číslo účtu je 4 320 042 718/3100

Fond lásky riadi správna rada fondu a riadi sa pravidlami Fondu lásky. Tieto je možné dostať k nahliadnutiu cez Miestne rady. O finančnú pomoc môže požiadať priamo žiadateľ, ale aj spolupracovník žijúci v blízkosti núdzneho môže správnu radu upozorniť a požiadať o pomoc. Osloviť je možné ktoréhokoľvek člena správnej rady a to písomnou formou alebo mailom.

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
 • Stlačte tlačítko listovanie.
 • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
 • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)